Hushåll med FNI

upplever att källsorteringen blivit enklare sedan de fått FNI

 

Hushåll med FNI

upplever att de källsorterar fler av någon eller flera förpackningstyper sedan de fått FNI

 

Hushåll med FNI

upplever att de bidrar till en bättre miljö med hjälp av FNI

1
1

Det ska vara lätt att göra rätt. Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen idag slänger återvinnas. Ju närmare återvinningen finns, desto bättre blir alla på att källsortera. Varje förpackning extra du återvinner har betydelse. Fastighetsnära insamling hjälper dig att göra rätt.

Vad är FNI

Vad är FNI

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Vad kan du göra?

Vad kan du göra?

Vi har alla ett gemensamt ansvar att källsortera och på så sätt se till att rätt material hamnar i rätt kärl. Om du inte källsorterar är risken att allt ditt avfall går direkt till energiutvinning eller i värsta fall deponeras, när en del av ditt avfall istället hade kunnat återvinnas, något som är bättre för miljön.

Om återvinning

Om återvinning

Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen slänger idag återvinnas. Studier visar att FNI ö̈kar miljönyttan, även vid låganslutning. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm-Genève.

Mer information

Mer information

Vill du ha bilder eller filmer som illustrerar hur FNI fungerar? Eller söker du informationsmaterial på olika språk? För att underlätta för dig har vi samlat allt informationsmaterial här på vår kampanjwebb. Klicka här i textrutan för att ta dig vidare till ”Mer information”

Vad är FNI

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Vad kan du göra?

Vi har alla ett gemensamt ansvar att källsortera och på så sätt se till att rätt material hamnar i rätt kärl. Om du inte källsorterar är risken att allt ditt avfall går direkt till energiutvinning eller i värsta fall deponeras, när en del av ditt avfall istället hade kunnat återvinnas, något som är bättre för miljön.

Om återvinning

Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen slänger idag återvinnas. Studier visar att FNI ö̈kar miljönyttan, även vid låganslutning. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm-Genève.

Mer information

Vill du ha bilder eller filmer som illustrerar hur FNI fungerar? Eller söker du informationsmaterial på olika språk? För att underlätta för dig har vi samlat allt informationsmaterial här på vår kampanjwebb. Klicka här i textrutan för att ta dig vidare till ”Mer information”

Mängd insamlat material per person 2018

14
pappersförpackningar
8
plastförpackningar
2
metallförpackningar
22
glasförpackningar
19
tidningar
FNI fungerar bra

Av de tillfrågade upplever 93% att FNI fungerar väl för deras hushåll

Bidra till en bättre miljö

Av de tillfrågade hushållen upplever 84% att de bidrar till en bättre miljö med hjälp av FNI

Fler vill ha FNI

Av de tillfrågade hushållen som inte har FNI skulle 93% av dem vilja ha tillgång till FNI

Fastighetsnära insamling förenklar för medborgaren

Fastighetsnära insamling, eller det som kallas för FNI, är insamling i direktanslutning till hemmet. FNI underlättar för hushållen att lämna in material till återvinning. Det är kommunen som fattar beslut om ett införande av villa-FNI. Ökad materialåtervinning innebär minskad energiåtgång, och förbättrad återanvändning av naturens resurser.

ANSLUT DIG!

Bor du i villa eller lägenhet och vill ha FNI i din kommun? Eller är du beslutsfattare och vill veta mer?
FNI.NU

Kontakta oss

FTI AB logotyp